Casa Celestino Suhortos

Do matrimonio de Francisco Días con Francisca Glez Rguez nacen : Celestino, Maria Josefa (Mari Pepa), Gabriel e Manuel. Parece ser que este matrimonio é proveniente de Ribas Pequenas. Afincáronse en Suhortos.

O nome da casa Celestino venlle dado dun dos fillos deles.

De esta casa parten varias ramas de varias familias do pueblo. A Mari Pepa casou cun dos Plata, foi a mai do meu avó Manuel de Peruchela.