Comentarios

No comments

Nobody has submitted a comment yet.

O home que matou ao seu xenro

Unha muller da casa dos Vila casou cun do Lor coñecido co pseudónimo do Lorés porque viñera desta zona.

Unha das súas fillas casou con Benito  Balboa da  casa de Carnera e vivían na fragua actual dos García. Todalas noites Benito levaba a besta a durmir a unha cuadra que tiña a súa muller na lexítima que lle correspondía na casa do Vila pero ao pai dela non lle gustaba que fixese iso e tiñao avisado de que non o levase para alí. Unha noite cando  deixou á besta o sogro clavoulle un coitelo e matouno pero foi o fillo deste, irmán da muller, e dicir o cuñado, o que acarreou coas culpas e saiu fuxindo cara o Lor para mais tarde embarcarse cara Arxentina.

Parece ser que un home foi testemuña e calou, o da casa do Voluntario.  A viuva quedou  cun meniño pequeniño pero pronto voltou casar cun dos Gobernantes  Casa dos Alvarez ( Vila, Murra, Gobernante) e tivo outros dos fillos a sra Benita e o Sr. José María.

Sabemos que do primeiro matrimonio  houbo un fillo que marchou para a Coruña. Foi Policia Municipal e  tivo,  que saibamos, dous descendentes, unha monxa e outra filla que non tivo descendencia.

No hay comentarios