Comentarios

No comments

Nobody has submitted a comment yet.

Novembro 2017

Celebramos o día de Santos e Defuntos na nosa parroquia como en outros sitios da xeografía visitando aos nosos mortos e con misas.A mesa do altar luciu un antiquísimo mantel calado e a virxe uns dos vestidos tamén mais antergos. Atópase na nosa igrexia parroquial unha caixa de ánimas traída dende o Castro. Pensamos que pode estar  rexistrada no Inventario  do patrimonio de Lugo e a súa  provincia, pola súa antiguedade máis de tres séculos e por fontes que así o atestiguaron.

No hay comentarios